Vilkår for ansøgning af midler fra HOOS, Hyllinge og Omegn Støtteforening.
 
1) det skal være et enkeltstående projekt, der efter bestyrelsens afgørelse vil gavne
    "Lokalområdet" og skabe en aktivitet, der ellers ikke ville være afholdt. 
    (lokalområdet anses primært som det opland, der naturligt hører til Hyllinge, i ca. 4 km radius.)
 
2) Der bidrages aktivt af ansøger/forening på anden måde i projektet.
 
3) Støtte gives til:
    a) Åbne arrangementer eller
    b) foreninger, der mangler midler til et givet projekt/aktivitet
    c) Personer/grupper, der ønsker at afholde en aktivitet
 
4) Der skal ansøges mindst 14 dage før, bevilling skal ske.
 
5) Midler, der ikke anvendes direkte til det ansøgte, skal tilbagebetales til
    konto: 6820-0001232524 (Sydbank)
 
6) Der afleveres til foreningen en kort beskrivelse af forløbet, gerne med billeder, så vi kan
    medtage det i vor årsoversigt eller på vor hjemmeside, hvis dette tillades af de, der optræder på billederne.
 
7) Enhver ansøgning vil få en begrundet afgørelse, der kun kan ændres, såfremt der fremkommer
    nye oplysninger.
 
 
 
    Venlig hilsen
    Bestyrelsen for HOOS