Foreningen modtager gerne frivillige donationer til støtte for vort arbejde i Hyllinge og omegn.

Foreningens donorer listes herunder i vilkårlig rækkefølge.

Per Harding
Elmer Jacobsen.
Ruth Madsen.
Kurt Madsen.
Martin Mortensen.
Morten Mortensen.

Ønsker De at donere til fordel for foreningens arbejde, kan dette gøres ved at kontakte foreningens kasserer, eller indbetale det donerede beløb til foreningens giro konto.
reg.nr.: 6820 konto nr.:0001232524 (Sydbank).

Endvidere beder vi dem om at udfylde nedenstående for foreningens regnskab.