Formål §3 

 

Stk. 1.

Foreningens formål er at yde støtte til lokale projekter, der vil gavne lokalsamfundet, samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art.

 

Stk. 1a. Betingelser for støtte.

Hovedbetingelser for støtte kan være at:

a) Støtte gives til arrangementer/projekter med deltagelse fra deltagernes side.

b) Udbyttetskal være til gavn for lokalsamfundet enten som

    1) Øget aktivitet eller

    2) Øget socialt sammenhold/samvær.

c) Projektet som ellers med stor sandsynlighed ikke ville kunne gennemføres.

d) Projektet vil blive krævet dokumentateret ved hjælp af fotos undervejs og/eller en lille dagbog. Evt bilag på udlæg kan kræves.

Stk. 1b.

Formanden kan efter udsendelse af mail til den øvrige bestyrelse bevilge beløb af indtil kr. 1.500 efter en flertalsbeslutning, uden at der afholdes bestyrelsesmøde.

Stk. 2.

Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger,selskaber samt institutioner, som er af betydning for foreningens virksomhed, og kan tegne kapital i disse efter godkendelse af generalforsamlingen.

Stk. 3.

Foreningen er påtaleberettiget med hensyn til pantebreve samt andre værdier fra afviklingen af Hyllinge Brugsforening.