Næste bestyrelsesmøde i HOOS afholdes:

Onsdag d. 13. juni 2012 kl. 19.30, hos Bo.


Dagsorden, faste punkter.

pt. 1. Status for løbende projekter.
pt. 2. Fremlæggelse af regnskab.

A. AHOO2012
B. Ansøgning om støtte til Børnehuset.
C. Reklame HOOS og OK
D.
E.
F.
G.


pt. 4. Næste møde – sted?.
pt. 5. Eventuelt.

 

Emner som ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, bedes indsendt til formanden senest 5 dage før mødets afholdelse.