Det sidste blad i Dag´li Brugsens 110 års historie er nu vendt.

 

Medlemmerne som mødte frem på den ekstraordinære generalforsamling 20. juli. 2011, stemte alle for bestyrelsens forslag om at ændre foreningens vedtægter.
Dag´li Brugsens aktiver kan nu blive overført til Hyllinge og Omegns støtteforening, hvor aktiverne vil blive brugt til støtte for lokale projekter iflg. HOOS´s vedtægter.

Bestyrelsen / Likvidatorerne ønsker at takke medlemmerne i Hyllinge og omegn, for den store opbakning som vi har fået alle steder fra.

Brugsforeningens ejendom er solgt til Ufuk Dogan, som fortsat driver købmandhandel på ejendommen og det forlyder at der senere på året bliver tilknyttet et pizzaria også, hvilket vi ser meget frem imod.

HOOS´s bestyrelse står gerne til rådighed for for Ufuk, i form af forslag vedrørende. varesortimentet og lign.

Venligst likvidatorerne, Bo Lytzen, Elmer Jakobsen og Kurt Madsen.